موسسه خدمات نشرشهرزاد پردیس کویر


موسسه خدمات نشرشهرزاد پردیس کویر

آدرس:

یزد-میدان باهنر-کوچه سر دو راه-نرسیده به مسجد چهار ده معصوم-نبش بن بست قدس-
موسسه خدمات نشرشهرزاد پردیس کویر

تایپ، ویراستاری، صفحه آرایی، طراحی، مشاوره و نظارت بر چاپ کتاب و نشریه، تبدیل پایان‌ نامه ‎ها، مصاحبه، یاد‌داشت‌ ها، خاطرات به کتاب

آدرس ایمیل:

shahrzad.kavir@gmail.com

تلفن تماس:

۰۹۹۱۶۷۵۶۵۷۱
۰۳۵۳۷۲۸۲۳۴۶

برای دیدن تعدادی از آثار ویرایش شده توسّط فاطمه محسن زاده کلیک کنید

کارنامک موسس

کارنامک موسسه

جستجو