حکم حضرت آیت الله العظمی مکارم در مورد موقوفه مجازی کالا کلام

تصویر استفتاءهای مدیریت موقوفه مجازی کالا کلام از حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی(مدظله)


برای دیدن متن استفتاء مدیریت سایت کالا کلام از حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی(مد ظله العالی) کلیک کنید

خیریه کالا کلام معرفی خیرین به خیرین kalakalam.ir
خیریه کالا کلام
معرفی خیرین به خیرین kalakalam.ir
حکم حضرت آیت الله العظمی مکارم در مورد موقوفه مجازی کالا کلام
حکم حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی)در مورد موقوفه مجازی کالا کلام
حکم حضرت آیت الله العظمی مکارم در مورد موقوفه مجازی کالا کلام
حکم حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی) در مورد موقوفه مجازی کالا کلام
خیریه کالا کلام معرفی خیرین به خیرین kalakalam.ir برای دیدن متن استفتاء مدیریت سایت کالا کلام از حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی(مد ظله العالی) کلیک کنید

خیریه کالا کلام
معرفی خیرین به خیرین kalakalam.ir

 

جستجو