معرفی خیرین کالا کلام توصیه های خیر خواهانه

مسجد مقدس جمکران

مسجد مقدس جمکران

حساب‌های ذیل جهت دریافت نذور و هدایا شما منظور گردیده که قابل پرداخت در سراسر کشور است:

حساب سیبا بانک ملی: ٠۱۱۱۱۱۱۳۱۳۰۰۲ (کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۶۴۶۲۲۲)

حساب جام بانک ملت: ۱۵۵۵۵۳۱۳/۵۵ (کارت ۶١٠۴٣٣٧٧٧٠٠۴٨٩۴٨)

حساب جام جهت ذبح گوسفند: ١٩٠٠٠٣١٣١٨ (کارت ۶١٠۴٣٣٧٧٧٠٠٧۵٧٣۵)

حساب جام بانک ملت ویژه موکب اربعین حسینی (مع امام منصور):
۲۵۵۵۵۵۵۵۰۱ (کارت ۶۱۰۴۳۳۷۸۷۴۹۸۶۱۸۳)

 

حساب ارزی بانک سپه

یورو: ۱۸۸۰۳۳۷

دلار: ۱۸۸۸۰۳۳۶

 

پرداخت از طریق موبایل

پرداخت نذورات عمومی: #۳۱۳*۷۳۳*

 

برای دریافت شماره حساب‌های مسجد عدد ١ را به شماره پیامک ٣۰۰۰٣٣١٣ ارسال نمایید.

برای اطلاع شفاهی از شماره حساب‌های مسجد با شماره تلفن ۳۱۳۲۰ ۰۲۵ تماس حاصل فرمایید.

    nozorat

 

استفتاء از مراجع معظم تقلید در مورد مصرف وجوهات شرعیه برای امور ضروری مسجد مقدس جمکران:

 

estefta1b estefta2b estefta3b estefta4b

برای مشاهده در اندازه بزرگ تر روی تصویر کلیک کنید.

پرداخت آنلاین نذورات کلیک کنید

جستجو