دعای عهد ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

موقوفه مجازی نابینایان و ناشنوایان
پنج شنبه - ۲۶ دی ۱۳۹۸

دعای عهد ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز مترجم خانم رضا پور

زیارت عاشورا کامل ترجمه به زبان اشاره ویژه پخش در مراسمات

ترجمه زیارت عاشورا به زبان اشاره
دوشنبه - ۲۳ دی ۱۳۹۸

زیارت عاشورا کامل به همراه متن و ترجمه فارسی مفاتیح نوین اثر ماندرگار حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی(مدظله) همراه ترجمه خانم رضا پور به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز