موقوفه مجازی نابینایان و ناشنوایان

تولیدات استودیو

تولیدات استودیو آموزشی؛ تبلیغاتی و…
در این قسمت بنا داریم ضمن تبدیل محتوا های مصوب کارگروه ترجمه به زبان اشاره موقوفه مجازی برای عرضه به ناشنوایان عزیز، کلیه محتوای رایگان تولید شده توسط مراکز معتبر قابل نشر و استفاده این عزیزان را نیز در موقوفه مجازی این عزیزان جمع آوری کنیم.

چنانچه محتوای خاصی برای پیشنهاد ترجمه به کار گروه ترجمه موقوفه مجازی مد نظر دارید یا قصد ساخت کلیپ و وقف آن در فضای مجازی برای استفاده این عزیزان را دارید، می توانید در فضای مجازی از طریق شماره ۰۹۱۳۵۲۰۲۹۰۷ با ما در ارتباط باشید.


جستجو