معرفی خیرین کالا کلام kalakalam.ir موقوفه مجازی

پاسخ حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی(مد ظله العالی) در مورد موقوفه مجازی

 حکم حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی (مد ظله العالی) در مورد موقوفه مجازی کالا کلام

بسمه تعالی

چنانچه اینگونه سایت ها در عرف عقلا و مردم قابل خرید و فروش و دارای مالیت باشد امکان وقف منافع آن با تعیین متولی وجود دارد.

استفناءشماره 13442
حکم حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی (مد ظله العالی) در مورد موقوفه مجازی کالا کلام

بسمه تعالی

چنانچه اینگونه سایت ها در عرف عقلا و مردم قابل خرید و فروش و دارای مالیت باشد امکان وقف منافع آن با تعیین متولی وجود دارد.

استفناءشماره ۱۳۴۴۲
حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی(مد ظله العالی)

در صورتیکه واقعا بقصد امور خیر این کار ها انجام شود و زیر نظر افرادی که مورد وثوق هستند این سایت اداره شود اشکال ندارد

استفتاء۱۳۳۷۶

برای دیدن فتوای دیگر مراجع در مورد موقوفه مجازی وقف مجازی وقف دیجیتال کلیک کنید.

جستجو